Disclaimer

Disclaimer
Groovements publiceert deze website om elke geïnteresseerde de kans te geven kennis te maken met de goederen en diensten van Groovements. De website is met de grootste zorg samengesteld, toch kunnen incidentele onjuistheden zich voordoen. Bijvoorbeeld door tik- en drukfouten. Daarom heeft Groovements een aantal bepalingen op een rijtje gezet.
De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Groovements en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website draagt zelf de verantwoordelijkheid om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen en gaat akkoord met deze regels en voorwaarden.

Informatie & Toegang
Alle genoemde prijzen zijn in euro, inclusief 19% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Leden en Kernleden komen in aanmerking voor gereduceerde prijzen. Groovements behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande waarschuwing de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen. Ook behoudt Groovements het recht om de website of delen ervan aan beperkingen te onderwerpen. Toegang tot private gedeelten van de website is afhankelijk van het verstrekken van informatie door de bezoeker van de website. Deze bezoeker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Groovements en dat Groovements uitdrukkelijke toestemming krijgt om deze informatie te gebruiken conform het privacy beleid van Groovements.
Toegang verlenen tot private gedeelten van de website door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden kan te allen tijde door Groovements worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit leidt tot recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
Groovements aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onverhoopte onjuistheden op deze website. Ook in het geval van storingen, onderbrekingen of andere oorzaken die leiden tot vertraging in informatieverstrekking aanvaardt Groovements geen aansprakelijkheid. De informatie op de website, in de vorm van tekst en/of beeld, wordt door Groovements ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid of leverbaarheid.

Snelkoppelingen
Op deze website staan snelkoppelingen naar websites die door derden worden aangeboden en onderhouden. Groovements kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het onderhoudt of het functioneren van die websites. Eventuele schade die voortkomt uit het gebruik maken van deze snelkoppelingen valt buiten de aansprakelijkheid van Groovements.
Melding maken van onjuiste of niet-functionerende snelkoppelingen kan hier. Groovements heeft het recht om te allen tijde nieuwe snelkoppelingen toe te voegen of bestaande snelkoppelingen te wijzigen dan wel te verwijderen.

Privacy beleid

Groovements beschermt de persoonsgegevens van de gebruikers. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hebt u vragen over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.